Louis Andrew Cassar

Tenur

Biografija

Louis Andrew Cassar mhux ta’ qattus biss jaf jagħmilha. Fil-fatt, Louis interpreta rwoli inportanti fl-opra kemm hawn Malta kif ukoll barra minn xtutna. Huwa beda l-istudji tieghu mat-tenur Brian Cefai ta’ 13-il sena. Imbagħad Kompla jistudja kemm f’Malta kif ukoll fl-Italja. Bħalissa qieghed ikompli jipperfezzjona l-vuċi tiegħu mas-sopran Maltija Juliette Bizazza.