Teatru Malta
Dwar Teatru Malta

Ferm aktar.

Le, mhux biċ-ċajt. Aħna aktar minn sempliċement il-kumpanija nazzjonali tat-teatru tagħkom, u, le, dan mhux xi tentattiv għażżien biex nikkupjaw is-slogan ta’ Barcelona FC. ​​Tafu għaliex? Għax it-teatru jmur lil hinn mill-palk u l-udjenza. Aħna kburin li noħolqu xogħol importanti. Probabbilment dan diġà tafuh għax inħobbu ngħiduh u għax huwa, fuq kollox, verità u għax, jekk tagħtu daqqa t’għajn lir-repertorju tax-xogħol tagħna matul l-aħħar snin, tindunaw li kull ma nagħmlu, nagħmluh għal raġuni. Kull kollaborazzjoni għandha intenzjoni, kull tema skop warajha, kull post jsir parti integrali tan-narrattiva tal-ispettakli tagħna.

Minn dejjem kien jogħġobna l-vjola imma dan l-aħħar qed jogħġobna wkoll l-isfar, speċjalment minn meta l-aħħar aġġornajna dan it-test. Fil-biċċa l-kbira, żammejna ruħna okkupati matul il-pandemija u ddedikajna l-ħin tagħna għar-riċerka u l-iżvilupp ta’ xogħol li nemmnu fih. Għax jekk ma nemmnux fl-artisti tagħna waqt pandemija, allura meta eżattament se nemmnu fihom?

Il-ġirja sal-barkun u, fil-verità, aħna qatt ma waqafna niġru. Fit-tajjeb u fil-ħazin, nemmnu kemm fis-suċċessi u kemm fil-fallimenti tagħna għax aħna verament kumpanija li tqis lilha nnifisha qrib il-polz tal-udjenzi tagħha.

Inħobbu l-konversazzjoni għax kif nistgħu nirrapreżentawkom jekk ma nkellmukomx u ma nifhmukomx? Qed taraw, għidnilkom li aħna aktar minn sempliċement it-teatru nazzjonali tagħkom — aħna l-ħbieb tagħkom.

Teatru Malta

Meet & Greet

It-Tim ta' Teatru Malta

Sean Buhagiar

Sean Buhagiar

Direttur Artistiku
Mireille Estelle Camilleri

Mireille Estelle Camilleri

Koordinatur tal-Programm Artistiku
Christian Debono

Christian Debono

Koordinatur tal-Marketing u Maniġer tal-Kampanji
Alessia Caruana

Alessia Caruana

Digital & Content Coordinator
Martin Gauci

Martin Gauci

Maniġer tal-Palk
Sarah Grech

Sarah Grech

Kordinatur tal-Kostumi
Antonella Axisa

Antonella Axisa

Id-Direttur ta' Trikki Trakki