Opportunitajiet

STUDIO FRANCIS EBEJER

Minn Proġett Francis Ebejer Għal

STUDIO FRANCIS EBEJER

Fl-2018, Teatru Malta li hu inizjattiva tal-Kunsill Malti għall-Arti, issieħbet mal-MADC One Act Play Festival u ħoloq serje ta’ workshops u mentorships iddisinjati għal kittieba u diretturi ġodda. Il-missjoni tal-kompetizzjoni serviet sew għall-viżjoni ta’ Teatru Malta, hekk kif l-interess dak iż-żmien u kif ukoll issa, hu li l-kumpanija nazzjonali tat-teatru tinvesti fl-irfinar tat-talent ta’ kittieba u diretturi Maltin żgħar li qegħdin ifittxu biex jirfinaw aktar f’xogħlhom. Dan kien il-Proġett Francis Ebejer.

Teatru Malta pprova wkoll jimraħ bil-programm il-ġdid tiegħu għad-Diretturi u Kittieba Ġodda, programm li kien ta’ suċċess, minkejja li kien għad fadal żvilupp xi jsir fih. Frott ta’ dawn il-programmi kienu d-direzzjoni ta’ André Agius ta’ Is-Serra (2018) ta’ Harold Pinter, il-kitba l-ġdida ta’ André Mangion, Raymond Fight Beck (2018) u VII(2019) li kienet bil-kitba u d-direzzjoni ta’ The New Victorians. Kull wieħed u waħda minn dawn il-produzzjonijiet kienu produzzjonijiet ta’ Teatru Malta.

Fl-2019, Teatru Malta kompla b’dawn il-workshops, fejn issieħeb mal-MADC One Act Play Festival u mal-Cospicua Short Play Festival fejn aktar minn 12-il tim ta’ kittieba u diretturi kellhom l-opportunità li jiżviluppaw il-ħiliet tagħhom permezz ta’ dawn il-mentorships.

Atelier Francis Ebejer (2021)

Fl-2021, twieled Atelier Francis Ebejer. Immexxi minn Teatru Malta bi qbil u sħubija ma' Spazju Kreattiv u t-Teatru Manoel, l-Atelier Francis Ebejer laqqa' artisti teatrali flimkieni biex jiffurmaw parti minn grupp ta' individwi magħżul biex jiddiskutu, jaħdmu, jaqraw, u jikkritikaw u joħolqu t-teatru.

Studio Francis Ebejer (2023)

Studio Francis Ebejer huwa l-aħħar evoluzzjoni ta’ dan il-proġett li tbiddel f’forom varji dawn l-aħħar snin. Fl-2023, Atelier Francis Ebejer evolva fi Studio Francis Ebejer, inizjattiva li qed tkun oragnizzata flimkien ma’ Teatru Manoel li tiffoka fuq xogħlijiet ġodda. Studio Francis Ebejer huwa opportunità għal dawk li jaħdmu fid-dinja t-teatru biex jingħataw għodod adattati biex jirriċerkaw u jiżviluppaw l-iskritti jew ix-xogħlijiet teatrali tagħhom permezz ta’ workshops u sessjonijiet ta’ feedback, li jirriżultaw fi kwalità artistika aktar b’saħħitha.