Louis Andrew Cassar

Tenur

Biography

Louis Andrew Cassar mhux ta’ qattus biss jaf jagħmilha. Fil-fatt, Louis interpreta rwoli importanti fl-opra kemm hawn Malta kif ukoll barra minn xtutna. Huwa beda l-istudji tiegħu mat-tenur Brian Cefai ta’ 13-il sena. Imbagħad kompla jistudja kemm f’Malta kif ukoll fl-Italja. Bħalissa qiegħed ikompli jipperfezzjona l-vuċi tiegħu mas-sopran Maltija Juliette Bizazza.