Insellmulek Manwel!

U hekk kif kulħadd reġa’ lura għar-rutina tas-soltu, wasal il-waqt li nsellmu produzzjoni oħra 🥲 IL-QFIL U L-ĦELSIEN SKONT MANWEL DIMECH

Kienu ftit xhur eċċitanti fejn ħdimna ma’ dan il-kast brillanti ta’ atturi, kantanti u artisti li lkoll saru qishom familja għalina. Li naħdmu ma’ kast daqshekk kbir, l-akbar li ħdimna miegħu minn meta bdiet il-pandemija, kien privileġġ.

Grazzi lil FCN tal-kollaborazzjoni fuq din il-kummissjoni, waħda li serviet biex tfakkar lil kulħadd fil-ħajja ta’ wieħed mill-akbar patrijotti Maltin magħrufin ta’ gżiritna f’għeluq il-mitt sena mill-mewt tiegħu fl-1921.

Kien bis-saħħa ta’ Kris Spiteri u Victor Jacono li din il-ħolma ħadet il-ħajja. Meta bdew id-diskussjonijiet dwar dan il-proġett kulma kien jeżisti kien post, suġġett u idea imma dak li Kris u Victor irnexxielhom jiksbu permezz ta’ sigħat bla heda ta’ diskussjonijiet u xogħol qabeż l-aspettattivi kollha tagħna.

Aħna kburin ħafna b’dak li wettaqna flimkien u nħossu li Manwel kien ikun kburi wkoll.

Grazzi talli ġejtu, talli segwejtu u kantajtu magħna. Nerġgħu narawkom ma ndumux 💜