Teatru Malta jikkollabora mal-Konvenzjoni Ewropea tat-Teatru

Wara li waslu mill-aktar vjaġġ riċenti ta’ Teatru Malta fi Praga għall-ewwel konferenza biannwali tas-sena tal-ETC, il-kollegi tat-teatru minn madwar l-Ewropa kollha reġgħu ngħaqdu fi spirtu ta’ kollaborazzjoni u aktar tagħlim. Id-diskussjonijiet ta’ firxa wiesgħa dwar temi mill-produzzjoni tal-arti f’żoni ta’ kunflitt sal-kunċett ta’ “Black Joy” saru għal diskussjonijiet li jiftħu l-għajnejn fost il-parteċipanti tal-konferenza. 

Teatru Malta huwa eċitat li se jikkollabora mal-ETC fuq numru ta’ proġetti interessanti fis-snin li ġejjin, fosthom, Pipelines, proġett li ħabbarna aktar kmieni din is-sena, immexxi mir-rappreżentanta u kittieba Maltija, Simone Spiteri. Din il-biċċa xogħol, miktuba minn Spiteri, se tkun qed titwettaq fix-xhur li ġejjin, u turi kif il-kollaborazzjoni Ewropea u l-impenn politiku jistgħu jrawmu l-viżibbiltà għal kwistjonijiet jaħarqu, jenfasizzaw it-temi lokali dwar il-kwistjonijiet globali u juru li l-problemi komuni jistgħu jiġu solvuti meta naħdmu flimkien.

Flimkien ma’ Young Europe 4, intrapriża eċċitanti oħra, l-ETC għandhom l-għan li jesponu l-vuċijiet mhux dominanti fis-soċjetajiet tagħna u li jagħtu vuċi lill-istejjer li għadhom ma ntqalux. Dawn l-istejjer speċifiċi se jingħadu billi jiġu enfasizzati r-reċti “minsija” u bil-kitba ta’ reċti ġodda li jittellgħu fil-klassijiet: fejn drammaturgi emerġenti minn gruppi minoritarji tat-teatru oriġinali Ewropew, minn xi 8 pajjiżi differenti se jiktbu 8 reċti ġodda għal udjenzi żgħażagħ, bejn l-etajiet ta’ 12 u 25 sena wara li kull reċta tittella’ minn wieħed mit-teatri membri fil-klassijiet. 

Il-ħidma ta’ Teatru Malta fuq dan il-proġett tal-klassijiet bdiet din ir-Rebbiegħa, fejn ġew organizzati laqgħat bejn il-mentor, Ruth Borg, u l-mentees u kittieba, Alex Weenink u Kurt Gabriel Meli, biex jibdew jiżviluppaw ix-xogħol inkwistjoni bl-intenzjoni tal-imsieħba kollha mill-kumpaniji kollha tat-teatru parteċipanti li jerġgħu jingħaqdu flimkien matul dan il-festival konġunt fl-2024.

Fl-aħħar nett, l-aħħar f’din is-sensiela ta’ ko-produzzjonijiet internazzjonali bejn Teatru Malta u teatri magħżula membri u mhux membri tal-ETC taħt id-direzzjoni ta’ Haris Pašović se jiffokaw fuq il-ħolqien ta’ prestazzjoni b’kast varjat vivaċi li tittratta s-suġġett tal-ekosistema teatrali Ewropea. F’festival fittizju tal-Premjijiet Internazzjonali tat-Teatru fejn id-direttur artistiku u l-ġurija internazzjonali jippruvaw jagħżlu r-rebbieħa tal-premjijiet, din il-biċċa xogħol se tirrappreżenta pjattaforma fejn il-kreaturi jistgħu jirriflettu fuq il-pożizzjonijiet tagħhom stess fir-rigward tax-xejriet teatrali, il-politika, il-kwistjonijiet differenti u l-iskandli.

Din il-prestazzjoni se tippreżenta madwar 7-10 atturi li se jitkellmu bl-Ingliż b’mod lajv fuq il-palk u se jkollha video trailers qosra ta’ wirjiet fittizji li ġew magħżula għall-festival. It-tliet imsieħba li bdew din il-ko-produzzjoni mhux se jkunu l-uniċi msieħba tal-produzzjoni. 

Għal aktar informazzjoni u l-aħħar aħbarijiet kollha ta’ Teatru Malta u ETC jekk jogħġbok żur www.teatrumalta.org