L-ewwel lejl t’O.

L-ewwel lejl.

L-ewwel darba.

L-ewwel esperjenza.

L-ewwel lejl t’O. f’teatru mimli daqs bajda.

Is-sensazzjoni li konna lura ġot-teatru kienet diġà waħda sabiħa fiha nnifisha aħseb u ara tara teatru mimli, lest fuq ix-xwiek li jerġa’ jgħix il-meravilja tat-Teatru Manoel. L-ewwel darba. L-ewwel darba li qatt rajt il-letteratura Maltija mfissra b’dan il-mod daqstant artistiku. Il-kliem mirqum ta’ Prof.Friggieri mal-mużika elettronika u maż-żfin stil open style taż-żeffiena tal-concept of movement sar iniggeż ħafna iktar mis-soltu. L-udjenza kienet tinħass issumata, kultant riedet tikser is-skiet b’ċapċipa kbira imma ħasset li kien għadu mhux il-waqt għax l-emozzjoni kienet għadha se tintesfika. L-ewwel esperjenza. L-ewwel esperjenza tiegħi fil-kaxxa biswit dik tad-dawl, nieħu ħsieb is-sustitli li traduċejt wara xhur ta’ qari, analiżi, riċerka u kurazzjoni tal-kitbiet tal-Prof.Friggieri.

Ma’ kull nifs, ma’ kull moviment, ma’ kull vokalizazzjoni l-kelma ħadet il-ħajja u daħlet dritt fil-qalb tal-udjenza li kienet tinħass qiegħda tixtarr dil-lingwa immortali, daqslikieku kollox inkiteb ilbieraħ għal ġenerazzjoni tal-lum. Malli nagħlqet il-purtiera, iċ-ċapċipa li kienu ilhom biex iċapċpu dwiet u n-nies qamu bilwieqfa biex jonoraw lill-politiku li qatt ma ħa ġurament tal-ħatra imma li għalih Malta magħquda kienet waħda mix-xewqat ewlenija. Kelma waħda ‘ġmiel’.

Ara ħa nibdew. 5 minutes to go – Gabriel 

Gabriel Lia huwa r-Riċerkatur u Kuratur tal-kitba ta’ O.