01 . 02 . 18

Imħabbar Il-Kast ta’ Raymond “Fight’ Beck!

Illum tħabbar kast stellari għal Raymond Fight Beck, il-produzzjoni ta’ Teatru Malta li għandha tiddebutta f’Marzu. Miktuba mill-Kittieb Emerġenti ta’ din is-sena André Mangion, l-iskript oriġinali ġie żviluppat u msaħħaħ b’mod li issa huwa lest għall-ġlied. L-attur magħruf John Montanaro se jinterpreta r-rwol prinċipali ta’ Raymond Beck, filwaqt li t-tant maħbub Davide Tucci se jagħmel il-parti ta’ Dyson Cumbo, l-antagonista tad-dramm. L-istorja ta’ Mangion titkellem dwar ix-xjenza ħelwa talboxing fejn bosta boxers lokali ġew intervistati biex issa jiffurmaw parti integrali minn din l-istorja qawwija. Il-kast huwa magħmul minn għadd ta’ veterani tat-teatru, fosthom l-attur b’saħħtu Żep Camilleri, Lilian Pace Vassallo, Philip Mizzi, Peter Galea, it-Triccas u l-kummidjant per eċċellenza Hector Bruno. Atturi oħra bħal Kim Dalli, Ray Abdilla u Toni Busuttil jikkompletaw il-kast glorjuż li għandu jsammar lill-udjenza mas-siġġijiet qishom qalgħu daqqa
ta’ ponn. Il-produzzjoni se ssir ġewwa l-Kavallier ta’ San Ġakbu. Raymond “Fight” Beck għandha direzzjoni ta’ Sean Buhagiar.
Biljetti hawn