Il-Kast tal-Ewwel Produzzjoni ta’ Teatru Malta Ġie Imħabbar

L-ewwel produzzjoni ta’ Teatru Malta…? Il-Qarċilla! L-ewwel kitba teatrali bil-Malti li għandna hija proprju l-Qarċilla! Għalhekk huwa xieraq li l-ewwel produzzjoni tkun il-Qarċilla nfisha. Pero’ din hija Qarċilla b’differenza – l-ewwel nett għandna l-ewwel vuċi femminili – u għalhekk ħdimna ma’ Leanne Ellul. It-tieni nett għandna bosta kollaborazzjonijiet internazzjonali bis-saħħa ta’ Jacob Piccinino, li ħoloq kunċett frisk daqs ħassa. Il-Qarċilla kienet dejjem ġiet miktuba bil-polz tal-poplu, satirika, imqarba u inkejjuża.

Tim ta’ Produzzjoni

Kunċett u Direzzjoni: Jacob Piccinino

Kitba: Leanne Ellul

Maniġer: Stjanu Debono

Kostumi u Props: Pina (Elaine Falzon)

Sett: Jennings Falzon

Maskri: Lucien Cassau (FR)

Atturi

L-Għarusa Karfusa: Mariele Żammit

Dun Tadama: Victor Barrere (FR)

Warda Vjola: Lee-N Abela

Pomme De Terre: Arthur Dumas (FR)

Bajtru: Patrick Laera (MT/IT)