Grazzi talli ġejtu

Li niftħu l-bibien għal udjenza kien diġà emozzjonali biżżejjed wara xhur ta’ navigazzjoni minn sensiela ta’ regolamenti, posponimenti u għeluq. Illum, filgħodu wara li temmejna l-ewwel produzzjoni tagħna mill-pandemija tal-Covid-19, inħossuna privileġġjati u grati li lestejna O. B’teatru mimli daqs bajda mingħajr distanza soċjali għall-ewwel darba f’daż-żmien kollu. Grazzi lill-udjenzi tagħna talli ġew lura, kif għidna għal darb’oħra, tassew konna qed inħossu n-nuqqas tagħkom.
O. ma kien ikun xejn mingħajr il-kitbiet tal-ġgant li huwa Oliver Friggieri, ikona letterarja u viżjonarju li x-xogħol tiegħu għadu rilevanti sal-lum, ġgant li ra u ħabb lil Malta għal dak li kienet tassew.
Fl-aħħar nett, grazzi lit-tim tagħna, kemm quddiem kif ukoll wara l-kwinti – Elaine u Ann- Marie grazzi talli kienu l-kolla li żżomm dan l-ispettaklu magħqud. Xejn ma kien ikun possibbli mingħajrkom. Ma jonqosx ukoll li nsemmu lil Bloc għas-sett, u lil Andrew Schembri u Late Interactive għad-dwal, ir-riċerkatur u l-assistent Gabriel Lia, il-koreografa Cheryl Lofreda u The MVMT talli biddlu dan ix-xogħol f’poeżija viżiva, lil Claire Tonna u Jamie Cardona talli rreċitaw il-kliem ta’ Oliver b’tant qawwa li faqgħu kull m’hemm, Chris Vella talli pprovda l-ħoss li kien it-taħbit tal-qalb mużikali ta’ dan l-ispettaklu, u lit-tim kollu tat- Teatru Manoel għall-appoġġ kontinwu tagħhom tul dan il-proċess.
X’eċċitament kien. Grazzi talli tajtuna l-opportunità. Narawkom dalwaqt.