GĦAXAR AFFARIJIET SOSTENIBBLI LI NISTGĦU NAGĦMLU

Wara li attendejna l-forum ‘Where to Land’ fi Strasburgu fejn 100 profressjonisti li jiffurmaw part mill-UE ltaqgħu biex jiddiskutu politiki sostenbbli fit-teatru fl-2022 u għadd ta’ diskussjonijiet f’forum Ewropew, aħna żviluppajna 10 affarijiet realistiċi li bihoom nistgħu nsiru aktar sostenibbli.

 1. Qed inniedu programm pop-up waqt il-Fiera tar-Rebbiegħa tagħna biex innaqsu l-ammont ta’ programmi li nistampaw. Ser niddistribwixxu l-programm onlajn u ser ikollna programm pop-up maqsum fuq medda ta’ jumejn waqt il-Fiera tar-Rebbiegħa biex innaqqsu l-istampar. 
 2. Ser inħaddnu l-prinċipju li Ma Nħallux Traċċi biex niżguraw li s-siti li jintużaw minna jitħallew nodfa jew aktar nodfa minn kif sibniehom – Ser ikun impenn tagħna li nħallu l-postijiet jitħallew nodfa jew aktar nodfa minn meta wasalna aħna biex innaqqsu l-impatt ambjentali tagħna.
 3. Deċiżjonijiet konxji fuq l-enerġija u l-materjal li jintuża għad-disinn tas-setts u d-direzzjoni tal-produzzjonijiet – Ser inkunu qed nagħmlu deċiżjonijiet konxji dwar l-enerġija u l-materjal li jintuża meta nkunu qed noħolqu s-setts u l-props u nagħtu d-direzzjoni għall-produzzjonijiet.
 4. Inħeġġu r-reċiklar tas-setts u l-props għal kull produzzjoni – Ser inħeġġu r-reċiklar u l-użu mill-ġdid tas-setts u l-props għal kull produzzjoni.
 5. Il-produzzjonijiet tagħna ser ikollhom aktar spettakli. B’hekk innaqsu n-neċessità li l-produzzjonijiet ikunu varati għal ftit jiem biss. B’hekk innaqqsu l-impronta tal-karbonju.
 6. Il-Programm “Bring it Back” biex jintużaw u nirreċiklaw setts, props u materjal kreattiv billi nerġgħu nvaraw l-produzzjonijiet mill-ġdid – Il-programm “Bring it Back” tagħna ser iħallina nużaw is-setts u l-props minn produzzjonijiet passati biex nimminimizzaw il-ħela filwaqt li nkunu nistgħu nisfruttaw l-materjal kreattiv u fiżiku li nħoloq mill-aktar nistgħu.
 7. Il-politika biex in-nies iġibu l-kontenituri tagħhom stess biex innaqqsu l-użu tal-plasik li jintuża darba billi nipprovdu kontenitu minflok tazzi tal-plastik – Se nnaqqsu l-konsum tal-plastik billi nipprovdu kontenitur lill-atturi biex jiżaw minflok tazzi jew fliexken li jintremew wara li jintużaw.
 8. Il-promozzjoni ta’ mezzi ta’ trasport li huma konxji tal-ambjent bħall-carpooling biex innaqqsu d-dipendenza fuq karozzi privati – Ser inkunu qed naraw kif l-atturi tagħna jkunu jistgħu jaddottaw il-prassi ta’ carpooling biex innaqqsu l-impronta tal-karbonju.
 9. Meta nġibu artisti minn barra minn Malta, ser nippruvaw inżidu l-ammont ta’ ġranet li jqattgħu f’Malta u nfittxu kollaboraturi li jkun jieħdu vantaġġ mill-ħin ta’ dawn l-artisti wkoll. B’hekk inkunu nagħmlu l-aktar li nistgħu meta jivvjaġġaw s’hawn.
 10. Nibqgħu voċiferi u impenjati biex ikollna sistemi ta’ kontabilità, kuntratti u pagamenti jsiru onlajn. Filwaqt li nippjanaw li nilħqu dan kollu f’perjodu mezzan, billi huwa soġġett għall-proċeduri tal-Gvern, aħna qed naħdmu fuqha minn wara l-kwinti.
 11. Promozzjoni voċifera ta’ kisbiet sostenibbli għal kull produzzjoni. B’hekk inżidu l-għarfien dwar prattiki sostenibbli – Ser inkunu qed naqsmu l-prattiki sostenibbli u l-kisbiet tagħna mal-udjenza tagħna biex nispiraw lil ħaddieħor biex jieħdu azzjoni.

Fuq fuq, l-għan tagħna huwa li kull produzzjoni ssir aktar sostenibbli billi nieħdu passi aktar konxji biex innaqsu l-ħela, innaqsu l-impronta tal-karbonju tagħna, u nżidu l-għarfien ta’ prattiki sostenibbli.