TRIKKI TRAKKI 2023

By Teatru Malta

NOTIFIKA RIGWARD IL-BEJGĦ TAL-BILJETTI: Meta tkun qed tixtri l-biljetti, kull skola ser tkun qed tvara xogħolha f'atti differenti. Qabel tixtri l-biljetti, insaqsuk biex tikkjarifika mal-iskola tat-tifla/tifel tiegħek dwar jekk humiex ser ikunu parti mill-ispettakli f'ATT nru.1 jew ATT nru.2.

L-Atti tal-Festival huma maqsumin b'dan il-mod:
Is-Sibt, 25 ta' Marzu, 2023:
Att 1: 18:30 - 19:30
Att 2: 20:00 - 21:00

Il-Ħadd, 26 ta' Marzu, 2023
Att 1: 09:30 - 10:30
Att 2: 11:00 - 12:00

Ħin
Data
20-26 ta' Marzu 1023
Post
M-Space, Blue Box, Msida

Trikki Trakki se jagħlaq SITT snin! Il-festival popolari mat-tfal se jerġa’ jmur lura għand Blue Box u l-istudenti tal-iskola se jkunu jistgħu japplikaw biċ-ċans li jwarrbu d-distrazzjonijiet kollha tagħhom ta’ kuljum u jikkommettu ruħhom biex jaħdmu ma’ diretturi tat-teatru ewlenin biex jipproduċu adattamenti ġodda fjamanti ta’ xogħlijiet klassiċi tat-teatru popolari għal udjenza pubblika!

Dan il-festival uniku mit-tfal għat-tfal joffri lill-istudenti l-opportunità biex mhux biss jiżviluppaw il-kreattività u t-talenti tagħhom, iżda li joħolqu teatru taħt l-għajnejn u l-kompetenza ta’ fost l-aqwa għalliema u diretturi fil-qasam, u dan se jippermettilhom jesperjenzaw b’mod dirett ix-xogħol veru li tinvolvi d-dinja tat-teatru. Minn disinn ta’ kostumi, make up u dwal, kif jiżżejjen il-palk u kif isiru l-props, dawn it-tfal se jkunu qed jagħmlu minn kollox!

___________________

LINGWA: Ingliż u Malti  

ETÀ: Kull età

B’kollaborazzjoni mal-Ministeru tal-Edukazzjoni u appoġġjat mill-Kunsill Malti għall-Arti 

Informazzjoni Fuq il-Biljetti

PREZZ: €5

Team tal-Produzzjoni

DIRETTRIĊI TAL-FESTIVAL: Antonella Axisa

DIRETTURI: Rebecca Camilleri, Chris Gatt, Joseph Zammit, Philip Leone Ganado, Nicole Cuschieri u Charlotte Grech

MANIĠER TAL-PRODUZZJONI: Robyn Vella

PROGRAMM

TRIKKI TRAKKI 2023

M-Space, Blue Box, Msida 20-26 ta' Marzu 1023