ĦAX-XJUĦ: Il-Pantomima 60+

By Tony Cassar Darien
Ħin
TBA
Data
12 - 15 ta' Diċembru 2019
Post
TBA

Bi fruntieri mal-Muntanji Rocky fuq il-Lvant, u d-deżert tas-Sierra Nevada fil-Punent, hemm Ħax-Xjuħ. Buffalo Bill jirreferi għal dan il-post bħala l-aħħar wieħed tal-Punent Selvaġġ, kif nafuha mill-era tal-films il-kbar tal-Cowboys, bħal The Magnificent Seven. Biss m’hemm xejn “Magnificent” dwarha!

F’din il-belt iżolata u donnha se taqa’ biċċiet, il-popolazzjoni qed tixjieħ malajr. Malli l-ġuvintur ta’ Ħax-Xjuħ isiru rġiel, mill-ewwel jerħulha lejn il-punent, biex bħalspeċi jsegwu dak il-qawl antik “Go West Young Man”. Huma jingħaqdu mal-Espansjoni lejn il-Punent!

Meta darba fost l-oħrajn jasal f’Hax-Xjuh kru tal-films biex jagħmel dokumentarju dwar dan il-post minsi minn Alla, kru li forsi jista’ jsib evidenza, jew inkella le, dwar l-eżistenza tal-ġurdien leġġendarju ġigantesk, terġa’ tinbet it-tama fil-qlub anzjani ta’ dawk l-abitanti. Naqra promozzjoni fuq l-iskrin il-kbir għandha mnejn tipperswadi xi investiment tant meħtieġ, u dan jista’ jwassal għall-emerġenza mill-ġdid ta’ ġenerazzjoni żagħżugħa li sa dak iż-żmien kienet tispikka sew bin-nuqqas tagħha.

Iżda dak kellu jkun il-mument meta bla avviż ta’ xejn Ħax-Xjuħ sfat vittma tal-AFTERCLAPS – affarijiet mhux mistennija wara li avveniment suppost li jkun spiċċa!

Bi sħubija ma’ Parliamentary Secretariat for Persons with Disability, and Active Ageing.

Informazzjoni Fuq il-Biljetti

5

Tim Kreattiv

Kast

Rita Kalamita Dame: Joseph Farrugia – Joe id-Dulli

Felic l-Inforra: Guido Fenech

Chief Wirt Artna: Ray Calleja

Fredu d-Dedu – Baddie: Philip Vella

Lola Lovey-Davvy: Veronica Farrugia

Zeffiena: Maria Assunta Spiteri

Zeffiena: Anna Zammit

Zeffiena: Alison White

Ms Wilma Qieghed: Theresa Gauci

Ms Qmura Mqabbza: Anna Busuttil

Sullu s-Sakranazz : Charles Vella

Xerriff: Emanuel Barbara

Gwardja 1: Joseph Busuttil

Gwardja 2: Frank Vella

Muccu l-Ggant- il-Gurdien Golf: Narcy Calamatta

 

Ensemble

Joe Busuttil

Carmen Fenech

Josephine Tedesco Triccas

Anna Debattista

Doris Ciantar

Paul Ciantar

John Buhagiar

Anthony Cardona

Maria Cutajar

Miriam Scerri

Albert Spiteri

Diane Galea

Marianne Testa

 

Pit Singers

Sina Mifsud

Rosita Pace

Frances Gladys Mercieca

Joseph Mercieca

Team tal-Produzzjoni

Tim Kreattiv

Writer: Tony Cassar Darien

Director: Josette Ciappara

Assistant Director & ASM: Giovann Attard

Music Director: Paul Abela

Choreographer: Alison White

Set Designer: Donald Friggieri

Props Master: Frank Tanti

Props Maker – Set Construction Hand: Neville Borg

Costume Designer: Nicole Cuschieri

Hair Designer: Conrad Catania

Make-up Designer: Jackie Grima

 

Tim tal-Produzzjoni

Production Manager: Nicole Blackman

Stage Manager: Christian Mifsud (Peanuts)

Community Engagement Coordinator: Anna Formosa

Book: Clelia Borg

Sound and Light Design: Sergio Costa

Stage Hands: Rita Ciantar, Steve Cilia, Andre Gafa

Wardrobe Assistants: Catherine Mizzi, Rachel Farrugia Garie, Noelle Borg

Sound Mics Assistant: Shana Atkins

ĦAX-XJUĦ: Il-Pantomima 60+

TBA 12 - 15 ta' Diċembru 2019