L-Għanja ta’ Malta – Proġett Poetroniku

By Teatru Malta b'kollabrazzjoni ma' Festivals Malta għall-Malta International Arts Festival

Ħin
20:35:00
Data
It-Tlieta 23 ta' Ġunju 2020
Post
Facebook/ MIAF Website

Teatru Malta tilqak għal vjaġġ ta’ poeżija patrijottika, bl-istorja enigmatika reċenti ta’ Malta bħala sfond. Bil-poeżija ta’ Oliver Friggieri, “L-Għanja ta’ Malta” (1989) fil-qalba tagħha, il-biċċa viżwali hija reċitata minn kast eċċezzjonali ta’ aktar minn 50 attur li jirrappreżentaw l-eroj u n-nies komuni li ġew qabilna u wittew it-triq għal Malta kif inhi llum.

Tim Kreattiv

Karmen Azzopardi, Charlotte Grech, Mariele Zammit, Leah Grech, Narcy Calamatta, Mary Rose Mallia, Jean-Marc Cafà, Simone Ellul, John Montanaro,, Malcolm Galea, Antonella Axisa, Jamie Cardona, André Mangion, Magda Van Kuilenburg, Justin Spiteri, Lilian Pace Vassallo, Clive Piscopo, Jane Marshall, Paul Portelli, Peter Galea, Lee-N Abela, Toni Attard, Mario Micallef, Joe Depasquale, Carlos Farrugia, Joseph Galea, Marta Vella, Jes Camilleri, Mikhail Basmadjian, Edward Mercieca, Nicola Azzopardi, Victor De Bono, Pierre Stafrace, Joseph Zammit, Michael Mangion, Michael Sciortino, Marylu Coppini
Alan Montanaro, Alan Paris, Roderick Vassallo, Rebecca Camilleri, Thomas Camilleri, Josette Ciappara, Michael Tabone, Clare Agius , Angele Galea, Manuel Cauchi, Nadia Vella, Nicole Bugeja, Hector Bruno, Monica Attard, Sean Buhagiar

Team tal-Produzzjoni

Direzzjoni ta’ Sean Buhagiar

Kompożizzjoni ta’ Mario Sammut

Filming u Editjar ta’ Kevin Kiomall

L-Għanja ta’ Malta – Proġett Poetroniku

Facebook/ MIAF Website It-Tlieta 23 ta' Ġunju 2020