Ġamborì

By Teatru Malta
Ħin
Diversi
Data
24, 25 u 26 ta' Novembru
Post
St. Vincent De Paule Theatre

Din is-sena, bi kburija nippreżentawlkom Ġambori, mhux festival tas-soltu, imma ċelebrazzjoni ferrieħa ta’ emanċipazzjoni għal individi li għandhom mis-60 sena ‘l fuq. F’era li hi assoċjata ħafna mat-trankwillità u r-riflessjoni aħna rridu li Ġambori joħroġ bħala pjunjier b’saħħtu, li jerġa’ jimmaġina l-istadju tal-ħajja 60+ b’enfasi fuq il-kultura ta’ anzjanità attiva u parteċipazzjoni animata permezz talarti performattiva.

Din l-edizzjoni inawgurali ta’ Ġambori tgħaqqad flimkien bosta spettakli teatrali rikki, maħluqa b’atenzjoni mill-idejn kapaċi u l-karattri vivaċi tal-membri ta’ Każin 60+. Dan kollu qed isir flimkien ma’ mużajk vivaċi ta’ sessjonijiet ta’ taħriġ ta’ żfin u diski, u bosta sessjonijiet interattivi, li kollha huma kkurati b’mod dettaljat bittema ta’ ħajja attiva, u magħmulin b’mod esklussic għall-komunità tant maħbuba tas-60+ tagħna. Bħalma qal George Bernard Shaw b’tant għerf: “Ma nieqfux nilagħbu għax nixjieħu; nixjieħu għax nieqfu nilagħbu.”; dan il-qawl jolqot ħafna mal-filosofija ta’ Ġambori.

Din l-inizjattiva, appoġġjata grazzi għall- Ministeru għall-Anzjanità Attiva, hija moviment li jressaq in-narrattivi ta’ tqanqil ta’ dan il-kapitlu talħajja taħt dawl ta’ rikonoxximent u ċelebrazzjoni.

ETÀ: 60+ u familji

TAĦDITA TEATRU: 24th November, 2023

TAXI TEATRU: ĦALLI L-KARROZZA TIEGĦEK ID-DAR! Ibbenefika minn skont ta’ 10% (sa EUR2) ma’ eCabs inti u sejjer u titlaq minn ‘Ġambori’ billi tuża l-kodiċi promozzjoni TAXITEATRU ****23 (b’**** qed infissru l-4 ċifri li jirreferu għad-data u x-xahar tal-ispettaklu li se  tattendi, pereżempju ‘TAXITEATRU241123’ ) fuq l-app tal-eCabs tiegħek.

Informazzjoni Fuq il-Biljetti

Il-Ġimgħa 24 ta’ Novembru 6pm – 9.30pm – €10

 • Żewg kummiedji (Il-Madonna tiegħi aħjar min tiegħek, direzzjoni ta’ Josette Ciappara u L-Għatisa, direzzjoni ta’ Charlotte Grech) u Taħdita Teatru

Is-Sibt 25 ta’ Novembru 5pm – 10pm – €10

 • (10:00am – 11:30am: Movement Workshop għar- residenti ta’ San Vincent De Paule) Żewg kummiedji, Jazz u Classics with DJ Spenser (calypso DJ)

Il-Ħadd 26 ta’ Novembru 9:30am – 12:30pm – €10

 • Bela’ te’ ma’ Trevor Zahra u Frank Żammit  (Tombla bil-kliem u Qari mill-Kotba ta’ Trevor Zahra)

 

Tim Kreattiv

Rapreżentazzjonijiet Ta’ Każin 60+:

 • Josette Ciappara
 • Charlotte Grech

Parteċipanti ta’ Każin 60+ 

 • Marianne Testa
 • Phyllisienne Brincat
 • Bernardette Pulè Ferrando
 • Joielle Grasso
 • Anna Busuttil
 • Mary Cutajar
 • Rosita Pace
 • Miriam Scerri
 • Domitilla Caruana 
 • Joyce Mizzi 
 • Josephine Tedesco Triccas  
 • Carmen Zammit
 • Salome’ Camilleri 
 • John Zammit 
 • Frances Gladys Mercieca
 • Anna Debattista
 • Diane Galea
 • Gillian Borg
 • Auriol Pullicino
 • Carmen Fenech 
 • Miriam Scerri 
 • Elena Dalli
 • Philip Spiteri
 • Marieanne Mifsud Grimaud
 • Anthony Borg
 • Maria Somers
 • Anna Grech
 • Marie Busuttil
 • Anna borg
 • Yvonne Spiteri Ghio
 • Francesca Fonk
 • Sina Bugeja
 • Patricia Gatt
 • Doris Bonett
 • Sonia Young

Trio tal- Jazz:

 • Paul Giordimaina – Pjanu
 • Sammy Murgo – Saxaphone
 • Tony Bartolo – Vuċi

 

Trevor Zahra

Frank Żammit

DJ Spencer

Dance Beyond Borders

Programm

Ġamborì

St. Vincent De Paule Theatre 24, 25 u 26 ta' Novembru