Fi Do

By Karl Fiorini
Ħin
7.30PM
Data
Mit-22 ta' Lulju sat-23 ta' Lulju
Post
Malta National Park, Ta' Qali

Żommu ċ-ċineg tal-klieb tagħkom sew, nies! “Fi Do” huwa spettaklu ġdid ippreżentat minn Teatru Malta li, iva, huwa għall-akbar ħbieb tagħna— il-klieb! Iva, qrajtu sew. Dan il-kunċert ġie kkummissjonat speċjalment għall-ħbieb-klieb tagħna.

Għal dan ix-xogħol mużikali bil-kompożjizzjoni ta’ Karl Fiorini li kien mistoqsi biex jispira ruħu mill-ħsejjes li l-klieb iħobbu jisimgħu u li l-umani jieħdu pjaċir jimitaw. Imma tinkwetax, dan l-ispettaklu mhux magħmul għall-ħbeb-klieb tagħna biss, l-umani jistgħu jattendu wkoll! Din il-produzzjoni qed isseħħ bid-direzzjoni ta’ Manifesto Poetico, Carlos García Estévez u Paige Allerton, li huma esperti fl-arti tal-”mime” madwar id-dinja. Manifesto Poetico huma magħrufin għall-istil uniku tat-teatru tagħhom li juża l-ispazji, l-immaġinazzjoni u l-immaġinazzjoni kollettiva biex tinħoloq esperjenza emozzjonali. 

U fejn ser iseħħ tan il-kunċert? Fil-Malta National Park f’Ta’ Qali! Mela ġibu s-siġġijiet, cushions u l-ħbieb-klieb tagħkom u lestu ruħkom għal spettaklu mill-aqwa.

ĊERT: U

LINGWA: N/A

TAĦDITA TEATRU: 22 ta’ Lulju, 2023

TAXI TEATRU: ĦALLI L-KARROZZA TIEGĦEK ID-DAR! Ibbenefika minn skont ta’ 10% (sa EUR2) ma’ eCabs inti u sejjer u titlaq minn ‘Fi Do’ billi tuża l-kodiċi promozzjoni TAXITEATRU ****(b’**** qed infissru l-4 ċifri li jirreferu għad-data u x-xahar tal-ispettaklu li se  tattendi, pereżempju ‘TAXITEATRU2207’) fuq l-app tal-eCabs tiegħek.

Dan il-proġett qed iseħħ b’kollaborazzjoni ma’ Manifesto Poetico, Kor Malta u l–Malta National Park, u huwa megħjun mill-Aġenzija Nazzjonali għall-Arti Performattiva

Għal aktar informazzjoni dwar Manifesto Poetico żur: www.manifestopoetico.com

Matul l-ispettaklu, il-klieb kollha għandhom jinżammu marbutin biċ-ċinga, li ma għandhiex tkun itwal minn żewġ metri. 

Informazzjoni Fuq il-Biljetti

1 (Klieb) 10 (Standard) 8 (Konċessjonijiet) €5 (Taħt il-25 sena)

 

Meta jinxtara biljett għal dan l-ispettaklu, il-klijent ikun qiegħed awtomatikament jassumi r-responsabbiltà kollha fir-rigward tal-imġiba tal-kelb tiegħu, li jkun qed jakkumpanjah għall-avveniment. Il-klijent huwa obbligat iħares il-liġi Maltija waqt l-avveniment. F’każ fejn ma titħarisx il-liġi, l-Aġenzija mhix f’pożizzjoni li tassumi r-responsabbiltà. 

Tim Kreattiv

Direzzjoni: Manifesto Poetico, Carlos García Estévez u Paige Allerton

Kast: Sean Briffa, Julienne Restall, Matthias Camilleri u ħames studenti li ingħataw opportunità biex jaħdmu taħt il-gwida tad-duo teatrali ta’ fama mondjali, Carlos García Estéves u Paige Allerton minn Manifesto Poetico: Maya Mifsud minn MCAST (Malta College of Arts, Science, and Technology), Alessandra Sgobio mill-UOM (Università ta’ Malta), Matteo Calleja Tonna mill-MVPA (Malta Visual and Performing Arts School), Ema Sintayu Pantovic mill-MSDD (Malta School of Drama and Dance) u Sarah Azzopardi mill-MSDD (Malta School of Drama and Dance)

Kompożitur tal-Mużika: Karl Fiorini

Konduttur: Riccardo Bianchi

Muiżiċisti: Philip Attard, Godfrey Mifsud, Joseph Vella, Matthew Polidano

Koristi: Kor Malta

Disinn tal-Produzzjoni: Nicole Cuschieri

Qabel Tattendu

  • Il-klieb għandhom jinżammu marbutin b’ċinga, mhux itwal minn żewġ metri, matul l-ispettaklu.
  • Qed tiġu mitluba li tiżguraw li l-klieb tagħkom ikunu ħlew l-enerġiji tagħhom qabel l-ispettaklu. 
  • Jekk il-klieb tagħkom isiru aggressivi fil-preżenza ta’ klieb oħra, jekk jogħġobkom qed tiġu mitluba biex ma ġġibuhomx magħkom hekk kif klieb oħrajn se jkunu fil-viċinanzi. 
  • Jekk il-kelba tagħkom tinsab bin-namra, qed tiġu mitluba ma ġġibuhiex l-ispettaklu biex jiġu evitati sitwazzjonijiet fejn il-klieb jtellfu l-ispettaklu. 
  • Jekk waqt l-ispettaklu tħossu li l-kelb tagħkom jinsab stressjat, nitolbukom sabiex tersqu lil hinn mill-ispazju tal-udjenza sakemm jikkalma.
  • Qegħdin tiġu mitluba ġġibu l-ilma magħkom għall-kelb tagħkom.
  • Qiegħed jiġi rrakkomandat li kull kelb ikollu persuna takkumpanjah.
  • Trainer tal-klieb kif ukoll paramediċi se jkunu fuq il-post matul l-ispettaklu għas-saħħa u s-sigurtà ta’ kulħadd, inklużi l-klieb. 
  • Fiż-żona fejn se jittella’ l-ispettaklu, mhux permissibbli t-tipjip. 
  • Teatru Malta qed jiġi mmexxi minn professjonisti u qiegħed jagħmel l-għalmu kollu tiegħu sabiex jiżgura s-sigurtà filwaqt li jagħti esperjenza pjaċevoli għal dawk kollha li se jattendu. Teatru Malta jiddependi wkoll fuq il-koperazzjoni tagħkom, fejn qed tiġu mitluba tkunu konformi mal-punti elenkati hawn fuq, biex tiġi ssalvagwardjata s-sigurtà ta’ dawk kollha involuti. 

PROGRAMM

Fi Do

Malta National Park, Ta' Qali Mit-22 ta' Lulju sat-23 ta' Lulju