”Din hija farsa mimlija azzjoni!” – Michael Fenech

Hawn min, bir-raġun, jista’ jaħseb li RINOĊERONTI, miktuba fl-1959 fil-ġeneru magħruf bħala t-Teatru tal-Assurd, hija kummiedja xi daqsxejn antikwata.  It-terminu Teatru tal-Assurd huwa umbrella li taħtha jistkennu bosta kittieba diversi ħafna stilistikament minn xulxin, imma, għandhom preokkupazzjonijiet komuni mal-filosfi eżistenzjalisti. Il-bniedem huwa dgħajjef quddiem dinja kiefra u bla sens, il-lingwa ma taqdix sew il-funzjoni tagħha li tgħinna nifhmu lil xulxin.  U l-mewt hija xhieda li minkejja li qatt ma għandu ċans jirbaħ, l-unika triq għall-bniedem hija li jissielet – ġlieda mitlufa vera, imma x’tagħmel?  

Ritratt ta’ Darren Agius 

Ionesco kellu ħabta jgħaqqad temi politiċi, bħall-populiżmu, ma’ pożizzjonijiet personali, bħat-twemmin li fil-qiegħ ta’ qalb il-bniedem hemm bhima tissielet mar-raġuni, bil-pessimiżmu intiż li l-bhejjem, fl-aħħar, dejjem jirbħu. 

Allura ġejtu taraw teżi filosofika, kollha tidwir tal-kliem u sofistikazzjoni ta’ ħsieb, fuq temi tqal u ta’ dwejjaq?

Ritratt ta’ Lindsey Bahia

Lanqas xejn!  Din hija farsa mimlija azzjoni – minn invazjoni ta’ bhejjem sa terrimot; minn trasformazzjoni u logħob bil-kliem sa korjografija u ċajt kurrenti.  It-traduzzjoni litterarja ta’ Clare Azzopardi u Albert Gatt mit-test Franċiz oriġinali hija l-bażi ta’ dan l-addatment tiegħi, fejn il-ħsieb huwa li RINOĊERONTI, miktuba sittin sena ilu, tista’ tiġri f’Malta tal-lum.  Tbiegħedt mit-test ta’ Ionesco biss biex insaħħah ir-rilevanza tax-xogħol, biex nagħmlu kurrenti u biex inżid mal-battuti komiċi li Ionesco jinfilsa il-ħin kollu, anki fl-iktar mumenti fejn ma tistennihomx. Mill-bqija RINOĊERONTI għadha rilevanti u kurrenti daqs l-ewwel darba li telgħet.  

Ħajr lit-tim kreattiv li ta sehem fil-binja ta’ din il-produzzjoni u partikolarment lil Teatru Malta ta’ dan il-proġett siewi ta’ traduzzjonijiet marbuta ma’ produzzjonijiet tat-teatru modern dinji.