Ir-Rinaxximent

Dwar

Blouse tal-bellus maqsum biċċtejn, ta’ lewn kannella u b’xorts imbewwaq (trunk hose).

Stil

Rinaxximentali

Kont taf li…

Kontu tafu li... Fis-seklu sittax, il-moda tal-irġiel ħadet sfumaturi aktar skuri u mitfija fil-kuluri tad-drappijiet tagħha għal dehra iktar serja u ta’ sobrietà.

Kliem Muftieħ

Kannella, bellus, qalziet, trunk hose, Rinaxximent, Illuminiżmu, is-seklu ħmistax, is-seklu sittax, perjodu