HEIDI WILEY mill-European Theatre Convention fuq Pipelines u Lupu/Nagħġa

Ilkoll nafu li l-istil ta’ ħajja Ewropew huwa bbażat fuq użu eċċessiv ta’ enerġija. Iżda kif nistgħu nagħmlu tranżizzjoni lejn stil ta’ għajxien aktar sostenibbli? U forsi xi jrid jiġi ssagrifikat biex dan jirnexxi?

Fil-European Theatre Convention (ETC), l-akbar netwerk ta’ teatri ffinanzjati mill-pubbliku fl-Ewropa, jinteressawna ħafna dawn il-“mistoqsijiet kbar”. Aħna nemmnu li t-teatru huwa wieħed mill-aktar modi eċċitanti biex nespandu u nisfidaw il-ħsieb tagħna dwar suġġetti bħad-diversità, l-innovazzjoni diġitali u s-sostenibbiltà. U b’membri f’aktar minn 30 pajjiż, għandna l-benefiċċju li nħarsu lejn il-kwistjonijiet kollha li jaffettwawna minn perspettiva Trans-Ewropea.

Għalhekk, ninsabu eċċitati ħafna dwar Pipelines, proġett ta’ kollaborazzjoni artistika internazzjonali tal-ETC. Ħames kittieba, minn ħames pajjiżi (Malta, l-Awstrija, il-Belġju, il-Lussemburgu u l-Albanija) iltaqgħu online u f’festivals tat-teatru biex jipproduċu xogħol ġdid dwar id-drama rigward il-fjuwils fossili f’pajjiżhom. It-testi huma estremament kurrenti, dokumentati tajjeb, ferrieħa, tad-daħq, empatetiċi, xi kultant irrabjati, u xi kultant irrassenjati wkoll. Kien ta’ pjaċir partikolari li naraw l-ideat ta’ Simone Schembri jikbru matul dan il-perjodu, minn fjamma żgħira ta’ ħsieb ippreżentata lit-teatri tagħna fi Spazju Kreattiv fl-2021, għal LUPU/NAGĦĠA, ix-xogħol importanti li għandkom quddiemkom. Il-kapaċità tagħha li tiġbor flimkien mistoqsijiet globali dwar iż-żejt, il-korruzzjoni, u l-ambjent fil-kuntest speċifiku ta’ Malta huwa dak li jagħmel dan ix-xogħol letterarju tassew Ewropew.  

Dejjem ittamajna li Pipelines jiċċirkola l-kliem minflok iż-żejt. Li jieħu l-enerġija mill-iskambju kulturali, mhux mill-fjuwils fossili. Ninsabu ferħanin ħafna li l-Membru tat-Teatru tal-ETC, Teatru Malta, ipparteċipa fil-proċess, u naħsbu li dan huwa eżempju tajjeb ħafna ta’ kif il-kollaborazzjoni Ewropea tista’ trawwem il-viżibilità ta’ – litteralment – kwistjonijiet jaħarqu. Awguri lil Simone, Dù Theatre, u l-kollegi stmati tagħna ta’ Teatru Malta li wasslu din il-produzzjoni lill-udjenzi fl-2023!