Sejħa għal Servizz: Koordinatur tal-Pubblikazzjonijiet, tar-Riċerka u tal-Arkivjar

19.12.22

Teatru Malta qed tfittex individwu bħala Riċerkatur tal-Pubblikazzjonijiet, tar-Riċerka u tal-Arkivjar biex jaħdem mat-tim ta’ Teatru Malta. Il-Koordinatur tal-Pubblikazzjonijiet, tar-Riċerka u tal-Arkivjar se jservi u jassisti lid-Direttur Artistiku u lill-Marketing and Brand Executivefl-operazzjonijiet ta’ Teatru Malta relatati mal-pubblikazzjonijiet, mar-riċerka u mal-arkivjar.

L-applikazzjonijiet sostnuti bid-dokumentazzjoni meħtieġa, ittra ta’ akkumpanjament, u Curcurriculum Vitae dettaljat għandhom jintbagħtu fuq contact@teatrumalta.org.mt sa mhux aktar tard mid-19 ta’ Diċembru 2022, f’nofsinhar.