Sejħa għal Servizz Assistent Legali (Paralegali)

19.12.22

Qed infittxu Assistent Legali (Paralegali) għal medja ta’ 20 siegħa fil-ġimgħa, biex jappoġġja lid-dipartiment bħala Assistent Legali (Paralegali) għal medja ta’ 20 siegħa fil-ġimgħa, biex jappoġġja lid-dipartiment tal-Amministrazzjoni fl-abbozzar tal-ftehimiet, l-iżgurar tal-konformità mal-liġijiet u r-regolamenti attwali, u l-koordinazzjoni mal-artisti jew mar-rappreżentanti legali tagħhom dwar kuntratti fi ħdan il-programm ta’ Teatru Malta.

L-Assistent Legali (Paralegali) huwa dak li jirrapporta lill-Maniġer Amministrattiv u lill-Konsulent Legali tal-Kunsill Malti għall-Arti.

L-applikazzjonijiet sostnuti bid-dokumentazzjoni meħtieġa, ittra ta’ akkumpanjament, u Curcurriculum Vitae dettaljata għandhom jintbagħtu fuq contact@teatrumalta.org.mt sa mhux aktar tard mid-19 ta’ Diċembru 2022, f’nofsinhar.