BIDU ĠDID GĦAL TEATRU MALTA ĠEWWA L-MCAST

Teatru Malta jniedu l-aħħar programm tal-istaġun tal-ħarifa/tax-xitwa filwaqt li jiċċelebra bidu ġdid eċitanti MCAST.  Dan huwa l-ewwel programm tal-kumpanija “mingħajr restrizzjonijiet” wara diversi xhur u jinħass bħallikieku l-artisti u t-timijiet li qed jaħdmu fuqu reġgħu qed jieħdu n-nifs.  Dan l-istaġun se jiftaħ bir-ritorn antiċipat ferm ta ‘Immanuel Mifsud bħala d-direttur għall-produzzjoni ta’ Ottubru “L-Għarusa”, li hija r-reċta b’att wieħed ta’ Ġużè Diacono fejn fiha se tkun qed taħdem Marceline Galea. Din ir-reċta se tittella’ fl-Armerija tal-Kavallieri l-Birgu, bħala kommemorazzjoni tal-110 sena minn għeluq snin Diacono u l-20 anniversarju minn mewtu.

Bl-istess mod, il-produzzjoni ta’ Novembru Il-Fidwa tal-Bdiewa, komposta u diretta minn The New Victorians fi produzzjoni konġunta ma’ FCN, hija adattament kollaborattiv fdat f’idejn The New Victorians u Clare Azzopardi, bħala kommemorazzjoni tal-50 anniversarju mill-mewt ta’ Cremona. Din l-immaġinazzjoni mill-ġdid tax-xogħol klassiku Malti prestiġjuż mill-istess persuni li wasslulna VII twiegħed li tkun produzzjoni awdjoteatrali multidixxiplinarja li żżomm lil dak li jkun imwaħħal f’postu. Din hija ddisinjata li toħroġlok ħafna adrenalina, u hija ambjentata b’mużika diretta ppreżentata minn ensemble ta’ artisti inkluż Jacob Piccinino, Matthias Camilleri u Lee-N Abela, biex insemmu xi ftit, fix-Ximenes Redoubt, in-Naxxar. 

Lupu/Nagħġa, ir-reċta l-iktar riċenti ta’ Simone Spiteri, u l-ewwel produzzjoni konġunta ta’ Teatru Malta ma’ Du’ Theatre, ilha xhur tiġi rriċerkata u żviluppata, filwaqt li bdiet tevolvi bil-mod iżda b’ċertezza fi produzzjoni sħiħa li mistennija tittella’ fuq il-palk f’Jannar li ġej fil-Campus Theatre, il-Belt Valletta. Din il-produzzjoni oriġinarjament ġiet ikkummissjonata mill-Konvenzjoni tat-Teatru Ewropew bħala parti mill-proġett Pipelines, u dan l-ispettaklu jwiegħed li jintriga u jqanqal il-kurżità tiegħek bħal dawl jiċċaqlaq fl-iktar lejl iswed. Il-Festival tat-Teatru għaż-Żgħażagħ Trikki Trakki jirritorna wkoll għas-sitt sena konsekuttiva tiegħu taħt id-direzzjoni tad-Direttur tal-Festival Antonella Axisa f’MSpace. 

Kif żvela dan l-iffirmar ta’ MOU, Teatru Malta jinsab fil-proċess li jiċċaqlaq għalkollox lejn il-campus ta’ MCAST f’Paola. MCAST, li huwa kburi li huwa l-istituzzjoni mexxejja fl-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali fil-pajjiż, huwa inċentivat minn ethos multidixxiplinarju simili li jaqbel ma’ dak tal-kumpanija teatrali nazzjonali, fejn fil-bini ta’ MCAST, Teatru Malta għandu l-għan li jkompli jevolvi, u joffri ferm iktar opportunitajiet, mhux biss lill-artisti kollaborattivi tagħna, iżda wkoll lill-istudenti tal-MCAST. 

Din ir-relazzjoni hija simbjotika ferm, hekk kif Teatru Malta issa jista’ jistabbilixxi ruħu fil-campus ta’ Paola, juża l-kmamar tal-provi u t-teatru mgħammra sew ta’ MCAST, kif ukoll iħeġġeġ lil studenti żgħażagħ ispirati jingħaqdu miegħu fil-proġetti li dejjem qed jiġu żviluppati. X’se jkunu qed jagħmlu dawn l-istudenti? Ovvjament se jkunu qed jitgħallmu, u sadanittant se jkunu qed jikkontribwixxu għall-ekosistema tat-teatru ma’ kull produzzjoni, fejn se jingħataw l-opportunità li jiksbu esperjenza prattika billi jaħdmu ma’ esperti lokali fil-qasam tat-teatru. Dawn se jvarjaw bejn il-bini tax-xeni, id-disinn tal-kostumi, id-disinn tad-dwal u ħafna iktar. Ninsabu ħerqana biex inkomplu nikbru u nitgħallmu flimkien, ma’ kull proġett. 

Il-possibbiltajiet huma verament bla tmiem, u l-futur jidher sabiħ ferm. Se tingħaqad magħna?