Paul Portelli

Attur

Biografija

Direttur u attur veteran, Paul Portelli huwa wkoll membru fundatur tal-kumpanija teatrali lokali Theatre Anon. Huwa ħadem f’bosta spettakli kemm lokalment kif ukoll barra.