Lynne Salomone Reynaud

Żeffiena

Biografija

Lynne tamel parti mis-Soċjetà Imperjali tal-Għalliema taż-Żfin u hi rikonoxxuta bħala għalliema taż-żfin, artista, koreografa u prattikanta. Lynne Salomone Reynaud għandha Diploma fl-Edukazzjoni tażŻfin (2012) u Masters fl-Istudji tal-Performattivi (Żfin) (2016), tal-aħħar miksuba fl-Univerità ta’ Malta taħt id-direzzjoni tal-Professur Jo Butterworth. Salomone Reynaud bidet it-taħrig tażżfin tagħha ta’ età żgħira taħt id-direzzjoni ta’ Brigitte Gauci Borda, filwaqt li progressat barra minn xtutna b’bosta boroż tas-studju li rebħet f’dixxiplini varji madwar l-Ewropa. Fl-2013 Lynne waqqfet ‘Dance Hub’, post innovattiv bit-tir li jesplora kull tip ta’ żfin u moviment u japprezza kull m’għandu x’jaqsam ma’ din il-forma ta’ arti.