Kay Micallef

Attriċi

Biografija

Kay bdiet it-taħriġ tagħha f’diversi dixxiplini teatrali ta’ età bikrija u ħadmet lokalment f’Malta f’bosta produzzjonijiet, filwaqt li kompliet l-istudji akkademiċi tagħha. Wara xahar li inspiraha fl-Edinburgh Festival Fringe fejn ħadet sehem f’“MARA” ta’ The New Victorians, iddeċidiet li tkompli l-karriera tagħha bħala artista full-time ġewwa Londra. Fl-2021, hi lestiet il-kors tal-MA fil-Muscial Theatre ġewwa il-Mountview Academy of Theatre Arts, akkademja prestiġjuża ħafna. Issa hi qed tiġi rrappreżentata minn Becky Barret Management.