Joe Farrugia (id-Dulli)

Attur

Biografija

Joe Farrugia (id Dulli) twieled iz-Zurrieq fl 20 ta’ April 1953. Beda jirrecta mill-iskola mad-dramaturgu Francis Ebejer, komlpa l-karriera tieghu bhala attur l Istitut Kattoliku u  t teatru Manoel fejn kellu l opportunita jahdem mal-aqwa atturi ta’ dawk iz-zmienijiet fosthom Charles Thake, Gemma Portelli, Vitorin Galea,Lino Grech u hafna aktar.

Appari esperjenza fuq palk , ghandu esperjenza fuq t-televizjoni fejn ha sehem f teleseries u programmi komici u varjati, fosthom  Pasturi Jiccaqalqu, Villa Sunset, Ic Caqqufa, Bbq, Burdati u hafna ohrajn. Kellu wkoll esperjenzi fi produzzjonijiet barranin bhal Black Eagle, Christopher Columbus, u xi films zghar ohra.