Jean Claude Aber

Attur

Biografija

Sa mill-iskola primarja, dejjem sibt ċerta passjoni nirreċta, kemm fuq il-palk kif ukoll quddiem kamera. Sfortunatament, qatt ma sibt ħin biex niżviluppa dan it-talent peress li ma ddedikajtx daqshekk ħin għalih, sakemm is-sena l-oħra ddeċidejt li nibda mmur għal workshops u bootcamps tar-reċtar, u sirt naf ħafna nies straordinarji fil-proċess. Tgħallimt ukoll ħafna lezzjonijiet siewja li qatt ma stajt ngħallem lili nnifsi.

Żeffien li tgħallem waħdu (għandi kanal ta’ YouTube bl-isem “Malta Street Shufflers”) u kummidjant naturali permezz ta’ sigħat bla għadd ta’ films u reċtar ta’ improvizzazzjoni. Bħalissa, bl-għajnuna ta’ artisti b’esperjenza, qed niffoka fuq kif nista’ nwassal l-għarfien tiegħi biex intejjeb il-ħiliet tiegħi fir-reċtar. Jien kont involut f’diversi drammi u riklami televiżivi lokali, ekstras tal-films, soirees u pantos tal-iskola.

B’onestà nista’ ngħid li għadni nħobb l-emozzjoni li jġib miegħu l-ispettaklu, u t-teatru dejjem ser ikollu post speċjali f’qalbi.