Guido Fenech

Attur

Biografija

Guido jaf il-bidu tal-karriera tiegħu fuq il-bank tal-iskola primarja. Imbagħad fis-swali parrokkjali. Jieħu gost jaħdem kemm id-drama kif ukoll il-kummiedja. L-aktar ħaġa importanti li dejjem żamm quddiem għajnejh hi li jirrispetta lill-udjenza ta’ quddiemu u li jagħmel il-parti minn qalbu, mhux minn fommu.