Albert Garzia

Kompożitur u Mużiċist

Biografija

Il-Kompożitur Malti Albert Garzia (b. 1977) beda t-taħriġ mużikali tiegħu bħala accordionist minn età żgħira taħt Dorselle Mifsud li magħha studja wkoll il-prestazzjoni tal-pjanu. Beda l-istudji tal-kompożizzjoni tiegħu ma’ Raymond Sciberras iżda l-istudji akkademiċi formali tiegħu kienu fl-Elettronika Industrijali. Beda l-istudji undergraduate fil-kompożizzjoni tal-mużika fl-Università ta’ Malta ma’ Dion Buhagiar, John Galea, Joseph Vella u Charles Camilleri fost oħrajn. Temm il-B.A. (Hons.) (bl-Unuri tal-Ewwel Klassi) flimkien ma’ Diploma fil-Mużika Sagra.

Huwa ġie ammess fl-Iskola ta’ Kompożizzjoni u Mużika Kontemporanja fir-Royal Northern College of Music (Manchester) biex jistudja għal Master’s degree fil-kompożizzjoni li temm b’distinzjoni. Hemmhekk studja ma’ Adam Gorb, Paul Patterson, Gary Carpenter u David Horne fost oħrajn. Il-mużika ta’ Garzia tvarja minn kombinazzjonijiet orkestrali sa chamber u ġiet esegwita f’varjetà ta’ ambjenti. Filwaqt li huwa versatili fl-approċċ tiegħu, l-għan tiegħu huwa prinċipalment komunikazzjoni mużikali effettiva li jistinka biex jikseb billi jgħaqqad elementi folk f’lingwaġġ mużikali kontemporanju.