Jayden Lee Micallef

Actor

Biografija

Jayden Lee Micallef twieled fl-2009 u wera’ passjoni għall-mużika u fil-qasam teatrali  minn età żgħira.Meta kellu biss ħames snin, beda jattendi Stagecoach Theatre Arts School’ li hija skola lokali  fejn fiha tfal u żgħaagħ jitgħallmu t-tlieta mid- dixxiplini tal-arti performattiva li huma l-kant, drama u l-izfin. Jayden jattendi wkoll lezzjonijiet vokali ma Tiziana Calleja fejn  jistudja l-vuċi. Jayden ħa sehem f’diversi festivals lokali u kemm -il darba ġie fl-ewwel jew fit-tieni post bħal fil-Maltese Islands Festival. Jayden ġab l-ogħla livell fl-eżamijiet tal – Trinity College London fil-grad ordinaju livell sitta ta ‘Musical theatre’. Bħalissa beda l-istudju tiegħu biex jakkwista t-tieni pass, dak ta’livell intermedjarju. Riċentament, Jayden huwa nvolut fi proġett tal-Orkestra Filarmonika Nazzjonali b’kollaborazzjoni mal-Ministeru ta l-Edukazzjoni u l-libreriji lokali, fejn huwa qed jinterpreta l-parti ta Strauss. Il-program qed jixxandar l fuq stazzjonijiet lokali. Il-ħolma ta’ Jayden hija li xi darba jagħmel suċċess minn din l-karriera li tant hija għal qalbu.