Teatru Malta
Dwar Teatru Malta

Teatru Malta huwa l-ewwel Teatru Nazzjonali ta’ Malta mingħajr ħitan. Nistħajjilkom tistaqsu, x’jiġifieri mingħajr ħitan? Ħa nispjegawlkom.

Mingħajr ħitan tfisser li ma jkunx hemm limitazzjonijiet, biex jinħoloq teatru li jħoss il-polz tal-udjenza. Irridu nkunu innovattivi għalkollox u rilevanti. Irridu noħolqu teatru li tibqa’ tiftakru.

Mingħajr ħitan tfisser aktar libertà li jinħoloq xogħol li tixtieq tara int. Aħna nemmnu li hemm aktar minn udjenza waħda hemm barra, għalhekk qed noħolqu xogħol għal kulħadd. Xogħol li bih qalbek tibda tħabbat.

Mingħajr ħitan tfisser li Malta u Għawdex huma l-palk tagħna. Irridu neħduk f’postijiet li taf diġà, imma anke f’oħrajn fejn qatt ma mort. X’imkien ’il bogħod ’il bogħod.

Mingħajr ħitan tfisser li naħdmu ma’ kulħadd; kreattivi, professjonisti, dilettanti u kull min jaħseb li t-teatru jagħmilna nies aħjar.

Mingħajr ħitan tfisser li int dejjem mistieden.

Teatru Malta

Dak għasfur? Dak ajruplan?

Le, dak Kelb tal-Fenek, il-Kelb Nazzjonali ta’ Malta. Żgur li ma kontux qed tistennewha din; ejja, fittxuha fuq google, hux mejtin biex tagħmluha?

Għaliex vjola?

(Proprjament dak huwa Pantone Violet C mhux sempliċi vjola, iżda għall-finijiet ta’ din in-narrattiva, se nsejħulu vjola)

Interessanti li qed tistaqsu. Hawnhekk f’Teatru Malta aħna nħobbuh ħafna l-vjola minkejja li huwa meqjus bħala l-aktar kulur superstizzjuż fl-istorja tat-teatru.

Għaliex il-kulur vjola huwa meqjus li jġib xorti ħażina? Jgħidu li fil-Medju Evu matul ir-Randan, żmien tas-sena li huwa assoċjat ħafna mal-kulur vjola, dawk kollha li kienu jagħmlu t-teatru ma kinux jitħallew jirreċtaw għal 44 jum sħiħ bħala turija ta’ sagrifiċċju, biex b’hekk l-artisti kienu jispiċċaw imġewħin.

Mela għalfejn għażiltu l-aktar kulur li jġib xorti ħażina biex jirrappreżentana? Għax hawnhekk f’Teatru Malta aħna ma nistaqsux ‘għaliex’, imma ‘għaliex le’?

Iva OK, mela għaliex aħdar jixgħel?

Staqsu lid-disinjaturi tagħna. Le, veru! Staqsuhom, għax veru orrajt.

Meet & Greet

It-Tim ta’ Teatru Malta

Antoine Zammit

Antoine Zammit

Ammistratur tal-Faċilitajiet u l-Uffiċju
Mireille Estelle Camilleri

Mireille Estelle Camilleri

Amministratriċi tal-Poroduzzjonijiet
Sean Buhagiar

Sean Buhagiar

Direttur Artistiku
Elaine Falzon

Elaine Falzon

Head of Productions
Alessia Caruana

Alessia Caruana

Eżekuttiv tal-Marketing u Brand