Teatru Malta
Dwar Teatru Malta

Teatru Malta hija l-ewwel Teatru Nazzjonali ta’ Malta

Teatru Malta sservi bħala pjattaforma lokali u nazzjonali għall-komunità artistika ta’ Malta.

Imwaqqfa fl-2017, aħna kumpanija tal-produzzjoni tat-teatru mmexija minn proġett. Nivvjaġġaw minn post għall-ieħor madwar Malta u Għawdex lokazzjoni b’lokazzjoni, waqt li nagħmlu teatru li jgħodd għal kull tip ta’ udjenza. Kien imperattiv li ma noħolqux teatru fi spazju wieħed għall-istess udjenza,iżda ridna noħolqu teatru kullimkien għal kulħadd, barra u ġewwa, u nivvjaġġaw kullimkien minn skejjel għal każini tal-baned, ‘homing clubs’, teatri parrokkjali, teatri nazzjonali u toroq – u dak hu preċiżament dak li għamilna. 

S’issa pproduċejna aktar minn 30 produzzjoni, notevolment: Raymond ‘Fight’ Beck (2018), Ilhna Mitlufa (2018), VII (2019), Min Hi? (2019), Laringa Mekkanika (2019), L-Interrogazzjoni, (2020) u Panto in the Dark (2018, 2020). Matul il-pandemija aħna żammejna mal-etos tagħna u żgurajna li nibqgħu nipproduċu t-teatru minkejja d-daqqa ta’ ħarta, u ħriġna bi proġetti innovattivi bħall-proġett Poetronica L-Għanja ta’ Malta, kantata miktuba minn Oliver Friġġieri fl-1989, li ġiet ivvintata mill-ġdid f’poetronika kontemporanja għall-Malta International Festival li sar online fl-2020. Alice in Wonderless Land (2020) hija waħda mir-reazzjonijiet tagħna lejn il-pandemija, u hija adattament tat-teatru DIY tal-iskritt oriġinali ta’ Franca Rame u Dario Fo ‘Alice nel Paese Senza Meraviglie’ għall-10 edizzjoni tal-Festival ŻiguŻajg. 

Aħna kkollaborejna ma’ entitajiet barranin u lokali, privati u pubbliċi, u aħna kburin li ħdimna u kollaborejna mal-postijiet u l-entitajiet kollha msemmija hawn taħt matul l-istorja qasira tagħna: 

Kollaboraturi: LESA, Arts Council Malta, Festivals Malta, ZfinMalta, FCN, The Ministry for Justice Culture & Local Government, Esplora, Rehabilitation Projects (RPO) – Restoration Directorate, Culture Pass, Ministry of Education and Employment, Heritage Malta, Teatru Manoel, Valletta 2018 Foundation, The Three Palaces Festival, The Malta International Arts Festival, Spazju Kreattiv, Ziguzajg Festival for Children and Young People, L-Għaqda Kazini tal-Banda, FKNK (Federazzjoni Kaccaturi Nassaba Konservazzjonisti), CRPD (Commission for the Rights of Persons with Disability), Embassy of France, U.S Embassy in Malta, University of Malta, Notte Bianca, Aġenzija Zagħzagħ, The Archbishop’s Seminary, Acting House, MADC, Masquerade, San Ġorġ Preca Secondary School, The Drama Unit, camilleriparismode, German Maltese Circle, GOETHE Institute, British Council, Bormla Local Council, The Embassy of the United States of America.

Postijiet: Birgu Parish Theatre, Teatru Manoel, Archbishop’s Seminary, Scouts Headquarters, Floriana, La Vittoria Band Club, Mellieħa, Cirklu taż-Żgħażagħ, Xagħra Gozo, Soċjetà Santa Marija u Banda Re Ġorġ V, Mqabba, Senglea Homing Club, Senglea, Palazz Verdala, Buskett, Republic Street (outdoors), Piazza d’Armi Fort St Elmo, The Maritime Museum, The Mdina Ditch, Esplora Planetarium Hall, The Drama Unit, San Ġorġ Preca Secondary School, Blue Box, MADC Clubrooms, Bormla (barra) lokazzjonijiet varji.

Teatru Malta huwa kburi wkoll li huwa membru sħiħ tal-Konvenzjoni Ewropea tat-Teatru (ETC) li jgħodd għal madwar 40 Membru Ewropew minn aktar minn 20 pajjiż, li jirrifletti d-diversità tas-settur kulturali vibranti tal-Ewropa bil-għan li jippromwovi t-teatru Ewropew bħala pjattaforma vitali għad-djalogu sabiex jilħaq l-udjenzi diversi tal-lum.

Teatru Malta

Meet & Greet

It-Tim ta’ Teatru Malta

Sean Buhagiar

Sean Buhagiar

Direttur Artistiku
Maria Angela (Manġ) Vassallo

Maria Angela (Manġ) Vassallo

Maniġer tal-Amministrazzjoni
Mireille Estelle Camilleri

Mireille Estelle Camilleri

Koordinatur tal-Programm Artistiku
Nicole Blackman

Nicole Blackman

Maniġer tal-Produzzjoni
Christian Debono

Christian Debono

Koordinatur tal-Marketing u Maniġer tal-Kampanji
Simon Bartolo

Simon Bartolo

Taduttur u Qarrej tal-Provi
Alessia Caruana

Alessia Caruana

Digital & Content Coordinator
Martin Gauci

Martin Gauci

Maniġer tal-Palk
Sarah Grech

Sarah Grech

Kordinatur tal-Kostumi
Antonella Axisa

Antonella Axisa

Id-Direttur ta' Trikki Trakki
Antoine Zammit

Antoine Zammit

Amministratur tal-Faċilitajiet u l-Uffiċju

Produzzjonijiet Riċenti