SEJĦA GĦALL-PERSUNI IKBAR FL-ETÀ INTERESSATI LI JIKSBU ĦILIET TEATRALI

Każin 60+ se jkun proġett divertenti, kreattiv u mmexxi mir-riżultati tat-tagħlim, ibbażat fuq id-dinja tat-teatru. F’ambjent ta’ grupp,
żewġ prattikanti tat-teatru u atturi se jmexxu żewġ gruppi lejn il-kisba ta’ esperjenzi teatrali ġodda.

Se jiġu wkoll mistiedna xi tuturi għal uħud mis-sessjonijiet bl-għan li jaqsmu l-għarfien espert tagħhom fil-qasam tal-Arti u tal-Ispettaklu.

Dan il-proġett se jkun divertenti – mimli b’logħob tat-teatru, improvizzazzjonijiet, moviment, kant, qari u tagħlim possibbli ta’ xeni u testi żgħar. Dan l-ispazju kreattiv se jinqasam u se jitgawda minn persuni tal-istess fehma li ġejjin minn oqsma differenti tal-ħajja, filwaqt li jagħtihom l-opportunità jiżviluppaw il-ħbiberiji ġodda.

Minn sessjoni għal oħra, il-grupp il-ġdid ta’ atturi se jikseb kemm esperjenza kif ukoll kunfidenza, li tista’ tgħin meta wieħed ikun fuq
il-palk jew ikun qed jagħmel diskors iżda wkoll fil-ħajja ta’ kuljum tiegħu.

Bħala vantaġġ ieħor, ir-riċerka dwar ilbenesseri turi li l-kreattività, it-tagħlim ta’ ħiliet ġodda u t-teħid ta’ sfidi ġodda fis-snin aktar avvanzati jsarrfu f’sitwazzjoni ta’ benefiċċju ġenerali, u din ġiet ipprovata li għandha benefiċċji fuq livell fiżiku u psikoloġiku.

Żmien li fih għandhom jintbagħtu l-applikazzjonijiet: 22 ta’ Frar 2023, f’nofsinhar.

NIŻŻLU L-APPLIKAZZJONIJIET TAGĦKOM ILLUM